1 INTRODUKTION

Jydsk Miljø Rengøring A/S
Frederik Winthers Vej 5
8700 Horsens
CVR. 2628 8541

(herefter benævnt Jydsk Miljø A/S) er ansvarlig for at indsamle, behandle og opbevare din persondata.

 

2 HVILKE PERSONDATA INDSAMLER VI

Jydsk Miljø A/S indsamler navn, adresse/firmaadresse, e-mailadresse, telefonnummer samt de oplysninger du giver os i form af tekst, billeder og svar på spørgsmål eller andet som måtte være relevante for dine rengøringsydelser.

Jydsk Miljø A/S indsamler desuden persondata på medarbejdere, som har relevans for vedkommendes ansættelsesforhold. 

3 FORMÅLET MED AT INDSAMLE PERSONDATA

3.1 Salgshenvendelser

Ved henvendelse til Jydsk Miljø A/S' salgsafdelinger via telefonisk kontakt, onlineformularer eller mailkorrespondancer vil du forvente at kunne blive kontaktet efterfølgende. Alt efter hvilke persondata du har afgivet vil du kunne forvente at blive kontaktet på mail, telefon, sms, online beskedservices eller pr. almindeligt brev.

Formålet med indsamling af persondata er at kunne:
1) Svare på din henvendelse
2) Vende retur med yderligere information
3) Følge op og afslutte forløbet overfor den person, der henvender sig.

3.2 Kontaktformularer og e-mailadresser på Jydsk Miljø A/S' hjemmeside

På Jydsk Miljø A/S' hjemmeside findes en kontaktformularer og e-mailadresse. Disse har til formål at give eksisterende og fremtidige kunder mulighed for at komme i dialog med Jydsk Miljø A/S.

Svar på disse henvendelser vil ske fra den relevante afdeling hos Jydsk Miljø A/S.

3.3 Jobansøgninger

Kontaktformular i forbindelse med jobansøgninger har til formål at indsamle ansøgninger systematisk, og sendes direkte til Jydsk Miljø A/S' HR-ansvarlige, som eventuelt vil kontakte ansøgeren via telefon, brev eller e-mail.

4 HVEM HAR ADGANG TIL DIN PERSONDATA

Relevante medarbejdere fra Jydsk Miljø A/S, som har adgang til din persondata, vil behandle persondata i overensstemmelse med denne persondatapolitik.

Herudover vil din persondata blive opbevaret af eller overført til tekniske leverandører og 3. parts databehandlere.

Databehandlerne er underlagt de samme vilkår og betingelser, som beskrevet i denne politik.

5 OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONDATA

Jydsk Miljø A/S opbevarer din persondata på følgende måder:

5.1 Salgshenvendelser uden tilbud

Hvis din henvendelse om modtagelse af salgsmateriale endnu ikke er resulteret i et køb, vil dine data blive opbevaret i op til 180 dage efter din seneste fysiske, telefoniske eller digitale kontakt med Jydsk Miljø A/S.

5.2 Salgshenvendelser med tilbud

Hvis din henvendelse om modtagelse af tilbud/salgsmateriale endnu ikke er resulteret i et køb, vil dine data blive opbevaret i op til 730 dage efter din seneste fysiske, telefoniske eller digitale kontakt med Jydsk Miljø A/S

5.3 Salgshenvender med kontraktindgåelse

Resulterer din henvendelse i et køb, opbevares dine data i hele kontraktens løbetid.

5.4 Jobansøgere

Fremsendte ansøgninger via Jydsk Miljø A/S' hjemmesideformular eller sendt til en Jydsk Miljø A/S e-mailadresse vil blive opbevaret i op til 180 dage efter annonceringsperioden.

5.5 Øvrige henvendelser

Ved henvendelse til Jydsk Miljø A/S, vil de persondata, du har informeret os blive opbevaret i op til 90 dage efter din henvendelse.

 

6 DINE RETTIGHEDER

6.1 Retten til adgang

Du har til enhver tid ret til at få adgang til dine personlige data og ligeledes få oplyst, hvorvidt Jydsk Miljø A/S anvender disse data. Jydsk Miljø A/S er forpligtede til at udlevere en kopi af de pågældende persondata, gratis og i elektronisk form på forlangende. 

6.2 Retten til at blive glemt

Såfremt du ikke længere er kunde eller medarbejder i Jydsk Miljø eller hvis du tilbagetrækker dit samtykke, til at Jydsk Miljø A/S må bruge dine personlige data, har du ret til at få dine data slettet.

6.3 Retten til ændringer og begrænset behandling

Du har ret til at få dine persondata opdateret, såfremt de måtte forældede, utilstrækkelige eller forkerte. Du kan desuden frabede dig, at dine data anvendes til databehandling. Dine data må fortsat gemmes og opbevares, men ikke anvendes.

6.4 Retten til indsigelse

Dette inkluderer retten til at få stoppet brugen af data til markedsføringsformål. Der er ingen undtagelser til denn regel, og al brug af dine data stopper, så snart en indsigelse er modtaget af Jydsk Miljø A/S. 

6.5 Retten til at blive underrettet

Såfremt der måtte ske et brud på Jydsk Miljø A/S datasikkerhed, som kan kompromittere en persons personligedata, har personen ret til at blive underettet inden for 72 timer efter, efter at bruddet er blevet konstateret. 

7 SERVERE

Persondata bliver opbevaret på servere i Europa, og leverandørerne har tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger på plads med det formål at sikre dine persondata. 

8 ÆNDRINGER/TILFØJELSER TIL POLITIKKEN

Jydsk Miljø A/S forbeholder sig retten til at revidere eller opdatere denne politik. Interessenter opfordres derfor til løbende at læse denne politik.

9 KONTAKT

Enhver henvendelse vedr. persondata kan fremsendes til post@j-m-r.dk

bubble